lkostova1
България, 6 Януари, 1981, Жена, София
Пълно описание